v46-2021 Erbjudande

Erbjudande samlingsrör DN 50 Rostfria samlingsrör Nedan konfigurationer erbjuds enligt nedan under vecka 46-2021. Passa på och köp hem. Injusteringsventiler MMA STV DN25Kulventiler DN 25Stamrör 2″ utv gga, pendelfästenKollektoranslutning Pushfit 40 mm Art nr Antal borrhål Pris50-2-v46 2 4000:-/set50-3-v46 3 5100:-/set50-4-v46 4 6400:-/set Ange höger eller vänster vid beställning beroende på vilket håll stamrörsanslutningen önskas. […]

Energieffektivisering växthus

Verifiering av energibesparande åtgärder i växthus Växthus ställer krav på gott klimat för att grödorna skall ha rätt förutsättningar för god skörd. Klimatet i ett växthus styrs normalt mot växthusets värme-, fukt- och koldioxidbalans. Vid luftning av växthus för att reglera växthusets luftfuktighet krävs energi för att värme ny luft som tas in. I ett […]

Fluidparametrar

Vi har nu lagt upp ett verktyg för beräkning av fluidparametrar som funktion av temperatur. Vid montage av clamp on mätare fås bästa noggrannhet om anpassning görs till vätskans ljudhastighet och viskositet vid aktuell temperatur. Se mer på Fluidparametrar

Ljudhastighet i etanol

Många frågor gäller om flödes och energimätare kan/bör användas i bergvärmesystem, KB systemet innehållande bioetanol. Fysikaliskt har bioetanol en högre ljudhastighet i betraktade temperaturområdet vilket innebär att ett fel på upp till ca 15% erhålls om man använder en ultrasonisk mätare som är konfigurerad för vatten. En annan aspekt är mätarens arbetstemperatur. I de flest […]

Rakstäcka före och efter mätare

I många installationer kan det vara svårt att uppnå raksträcka före och efter flödes och värmemängdsmätare. Vi får relativt många frågor om detta och beskriver här lite mer i detalj våra rekommendationer samt hur man skall göra om det är ont om plats. Vår rekommendation Rekommendationen är baserad på uppfyllande av mätarens klassificering när det […]