Raksträcka före och efter mätare

I många installationer kan det vara svårt att uppnå raksträcka före och efter flödes och värmemängdsmätare. Vi får relativt många frågor om detta och beskriver här lite mer i detalj våra rekommendationer samt hur man skall göra om det är ont om plats. Vår rekommendationRekommendationen är baserad på uppfyllande av mätarens klassificering när det gäller… Continue reading Raksträcka före och efter mätare

Leveransvilkor

PRISER Priser i SEK exklusive moms. Priserna är baserade på gällande valutakurser och råvarupriser. 2Flow AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i de fall det sker väsentliga förändringar i valutakurser och råvarupriser. BETALNINGSVILLKOR Företag med erhållen kredit 30 dagar netto. Vid överskriden kredittid debiteras dröjsmålsränta. LEVERANSVILLKOR FCA Hässleholm / Teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelser AA VVS 09. GARANTI 2… Continue reading Leveransvilkor

Energieffektivisering växthus

Verifiering av energibesparande åtgärder i växthus Växthus ställer krav på gott klimat för att grödorna skall ha rätt förutsättningar för god skörd. Klimatet i ett växthus styrs normalt mot växthusets värme-, fukt- och koldioxidbalans. Vid luftning av växthus för att reglera växthusets luftfuktighet krävs energi för att värme ny luft som tas in. I ett… Continue reading Energieffektivisering växthus