Elmätare EM24 – Trafo – Modbus

Energimätare, kommunikation via Modbus EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning (kWh) enligt klass B och med en noggrannhet av 1%. EM24 DIN är anpassad för montage på DIN-skena. EM24 DIN mäter och presenterar förbrukning av energi och momentana… Continue reading Elmätare EM24 – Trafo – Modbus

Elmätare EM24 – Trafo – Mbus

Energimätare, kommunikation via Mbus EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning (kWh) enligt klass B och med en noggrannhet av 1%. EM24 DIN är anpassad för montage på DIN-skena. EM24 DIN mäter och presenterar förbrukning av energi och momentana… Continue reading Elmätare EM24 – Trafo – Mbus

Elmätare EM24 – Mbus

Energimätare, kommunikation via Mbus EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning (kWh) enligt klass B och med en noggrannhet av 1%. EM24 DIN är anpassad för montage på DIN-skena. EM24 DIN mäter och presenterar förbrukning av energi och momentana… Continue reading Elmätare EM24 – Mbus

Elmätare EM24 – Modbus

Energimätare, kommunikation via Modbus EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID “MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning (kWh) enligt klass B och med en noggrannhet av 1%. EM24 DIN är anpassad för montage på DIN-skena. EM24 DIN mäter och presenterar förbrukning av energi och momentana… Continue reading Elmätare EM24 – Modbus