Startsida

2flow_top_logo_1

För prisuppgifter och offert – skicka ett e-mail på offert@2flow.se
eller ring oss på 0451-223 00

TEMA: Signalomvandling mbus till modbus
Konverter MB finns i versioner från MB-10 för max 10 anslutna mbus mätare och MB-250 för max 250 mbus mätare. Läs mer här

Välj rätt fyllnadsmaterial för energibrunnar

2Seal-Thermal är speciellt framtaget för att erhålla
en säker tätning med högt värmeledningstal.
Läs mer här 

Samlingsskåp för Geoenergi
Underlättar montage och service med ventiler
enkelt åtkomliga ovan markytan. Rostfria samlingsrör konstruerade med lågt tryckfall.
läs mer

värmemängdsmätareflödesmätareelmätaresmart lcd givare MX9

IMD - Invidiuell mätning och debitering 

PRODUKTNYHET – KONTAKTFRI FLÖDESMÄTNING – läs mer
Ideal för avlopp, industri och vattendrag

 1. Reningsverk
  Reningsverk
 2. Reningsverk
  Reningsverk
 3. Montage i brunn
  Montage i brunn
 4. Montage i brunn
  Montage i brunn
 5. Mätprincip
  Mätprincip
 6. Montage i rörtak
  Montage i rörtak
 7. Kontaktfritt montage
  Kontaktfritt montage
 8. Kanalmontage
  Kanalmontage

Temperaturgivare med MODBUS RS485 – läs mer