Värmemängdsmätare

Ultrasoniska mätare med hög noggrannhet

Våra värmemängdsmätare baseras på ultrasonisk teknik utan rörliga delar. Utförande finns för montage i rörsystem (inline) eller utanpå rör (clamp-on). Genom mätning av flöde och temperaturdifferens beräknas och ackumuleras levererad energimängd.

För mer information om respektive produkt klicka på nedan länkar

Värmemängdsmätare E-modus 82 – inline (MID)

E-modus 82 är en värmemängdsmätare med kompakt design för energimätning i värme och kylsystem. Kommunikation: Modbus RS 485, M-bus, puls, M-bus+puls, Modbus+puls eller dubbel M-bus. Batteridrift eller 24 VDC.


Värmemängdsmätare 2Flow ultraE

Värmemängdsmätare ultraE – inline

Värmemängdsmätare för värme och kyla. Kompakt utförande för montage i rörsystem med möjlighet till kommunikation med Mbus, Modbus, 4-20 mA eller puls. Drivs via batteri eller 24 VDC.


1100PVärmemängdsmätare clamp-on

Värmemängdsmätare för värme och kyla. För montage utanpå rörsystem för tillfällig eller permanent mätning.

 


Val av värmemängdsmätare

Vid val av mätare för energimätning bör först typ av mätare avgöras. Om en rörmonterad värmemängdsmätare väljs rekommenderas val därefter göras baserat på dimensionerande flöde i rörsystemet. Vid ”normal” dimensionering väljs ofta en värmemängdsmätare som är en dimension mindre än anslutande rör. Kontakta oss för hjälp av val om du känner dig osäker.

Klicka på länken nedan för exempel av mätarpaket till värmepumpar
Val av värmemängdsmätare