Värmemängdsmätare clamp-on (fast montage eller portabel)

Värmemängdsmätare utan ingrepp i rörsystemet

 1100P1100V_1

Ultrasoniska flödegivare för mätning av flöde ger tillsammans med temperaturgivare energimängden som levererats i vätskesystemet. Utrustningen monteras på rörets utsida och tre olika par givare finns för olika rördimensioner.

Värmemängdsmätare clamp-on finns att beställa som portabel enhet eller för väggmontage, olika utsignaler och för olika rördimensioner.

          
Portabel         Väggmonterad

Fördelar

 • Korttids eller långtidsmätningar av flöde/temperatur/energi
 • Lämpar sig t.ex. för analys av en fastighets eller processens energibehov
 • Orsakar inget tillkommande tryckfall

Egenskaper Värmemängdsmätare Clamp-On

 • 230 VAC, bakgrundsbelyst display med fyra rader
 • Funktion för loggning av data via Modbus RS-485, 4-20 mA och puls
 • Energimätningsfunktion genom konfigurering med parade temperatursensorer
 • Montage av givare på rör via ”Clamp-On” givare
 • Mätintervall: 0.01–12 m/s
 • Temperaturområde: -35°C – +200°C
 • Tillförlitliga i både rena och grumliga vätskor med grumlighet <10 000ppm
 • För montage på vägg eller som portabel enhetFör mer information om Värmemängdsmätare Clamp-On vänligen kontakta oss.

Relaterad information
Parameterberäkningar för fluider

Avståndstabell för sensorer

Analog utsignal

Kalibrering av temperaturmätare

Manual

Beräkning av ljudhastighet

Lathund vid ej vatten

När mätaren används för andra vätskor än vatten har vi här sammanställt en lathund med information från manualen.
1) <Meny M20> välj <8> ”Other”
2) Använd länken ovan ”Parameterberäkning för fluider” och generera parametrar för köldbäraren.
3) <Meny M21> ange ljudhastighet.
4) <Meny M22> ange kinematisk viskositet
5) <Meny M86><1> ange specifik värmekapacitet i enheten kWh/(m^3K)
Om ni har värmekapaciteten (cp) i kJ/(kgK) beräknar ni värdet med:

<M86>= cp / 3600 * densitet

Standardvärden för etanol i arbetsområdet -5°C till +5°C är:
20% – 1.18, 25% – 1.15, 28% – 1.13, 29% – 1.2

6) Spara värdena via <Meny M26><Enter>
7) Nollställ energivärdet via <Meny89>

FAQ

 1. Vid driftsättning startar enheten om till och från, vad är felet?
  Svar: Batteriet som är monterat på kretskortet har blivit urladdat pga lång tid sedan enheten var spänningsmatad.
  Åtgärd: Ha enheten spänningsmatad för att ladda upp batteriet och ställ in datum och klockslag på Meny M60.
 2. Hur låser jag upp knapplåset?
  Svar: Tryck in 20061018 + <ENTER> (förutsatt att ni inte ändrat denna kod)