Fluidparametrar

Ljudhastighet för glykol saknas i beräkningarna nedan. För att låta mätaren beräkna ljudhastigheten läs instruktionen i denna länk.