Beräkna vikt vid återfyllning

Vid återfyllning av energibrunnar orsakar fyllnadsmaterialet en tillkommande flytkraft då återfyllning sker med pulver/vatten blandning. Nedan återfinns en kalkylator vilken beräknar tillkommande rekommenderad bottenvikt.