Thermia

Värmepumpsmodeller Vätskeflöde Värmemängdsmätare Standardpaket energimätning
Fabrikat Modell VS nominellt flöde KB nominellt flöde Hetgas flöde VS KB Hetgas Beställningskod
l/s l/s l/s DN DN DN
Thermia Mega M 0,67 1,9 0,13 32 40 15 M-32-40-(HG)-(RS485)
Thermia Mega L 0,83 2,31 0,17 32 50 15 M-32-40-(HG)-(RS485)
Thermia Mega XL 1,29 3,34 0,26 40 50 20 M-40-40-(HG)-(RS485)
Thermia Robust Eco 22 0,5 1,4 0,1 25 40 15
Thermia Robust Eco 26 0,6 1,5 0,12 25 40 15
Thermia Robust Eco 33 0,8 2,1 0,16 32 50 15
Thermia Robust Eco 42 0,9 2,4 0,18 32 50 20
Thermia Solid Eco 22 0,5 1,4 0,1 25 40 15
Thermia Solid Eco 26 0,6 1,5 0,12 25 40 15
Thermia Solid Eco 33 0,8 2,1 0,16 32 50 15
Thermia Solid Eco 42 0,9 2,4 0,18 32 50 20

Exempel:

Mega XL med RS-485 (modbus) samt hetgasmätning
Art nr: M40-40-HG-RS485

MEGA L med Mbus utan hetgasmätning
Art nr: M32-40

Detta ingår i standardpaketet:
1 st värmemängdsmätare (VS), 1 set lekande anslutningar, 1 st kulventil med temperaturgivaranslutning (VS) och 1 st direktansluten elmätare.
Tillval HG (hetgas) ger dessutom 1 st värmemängdsmätare (HG), 1 set lekande anslutningar, 1 st kulventil med temperaturgivaranslutning (HG)
Standardkommunikation Modbus samt Mbus.

Ovan förslag är beräknade på nominella flöden baserat på listade uppgifter vilka hämtats från respektive värmepumpstillverkare. Vår rekommendation är framtagen för ett tryckfall på ca 5 kPa över värmemängdsmätaren.
Det åligger varje kund att verifiera så att applikationen överensstämmer med dessa uppgifter. Reservation för felskrivning och ändring.

Ritningsexempel

Generell information VPgen.pdf

2 st MEGA M, VV, hetgas – gemensam mätning    T2VP1VV2HGMG.pdf
2 st MEGA L, VV, hetgas – gemensam mätning    T2VP1VV2HGLG.pdf
2 st MEGA M, VV, hetgas – gemensam mätning    T2VP1VV2HGXLG.pdf