IVT

Värmepumpsmodeller Vätskeflöde Värmemängdsmätare Standardpaket energimätning
Fabrikat Modell VS nominellt flöde KB nominellt flöde Hetgas flöde VS KB Hetgas Beställningskod
l/s l/s l/s DN DN DN
IVT F55 1,4 3,16 0,39 40 50 25 VS40_EM24_Modbus
IVT F70 1,73 3,95 0,49 40 65 25 VS40_EM24_Modbus
IVT HE D36 1,22 2,2 40 50 VS40_EM24_Modbus
IVT HE D43 1,46 2,7 40 50 VS40_EM24_Modbus
IVT F+36 0,88 2,2 0,26 32 50 20 VS32_EM24_Modbus
IVT F+43 1 2,7 0,31 32 50 20 VS32_EM24_Modbus
IVT G35 1,09 2,3 0,26 40 50 20 VS40_EM24_Modbus
IVT G45 1,35 2,9 0,31 40 50 20 VS40_EM24_Modbus
IVT HE E21 0,71 1,3 32 40 VS32_EM24_Modbus
IVT HE E28 1 1,8 32 40 VS32_EM24_Modbus
IVT G222 0,7 1,3 32 40 VS32_EM24_Modbus
IVT G228 0,8 1,7 32 40 VS32_EM24_Modbus
IVT G238 1,1 2,2 40 50 VS40_EM24_Modbus
IVT G248 1,4 2,8 40 50 VS40_EM24_Modbus
IVT G254 1,6 3,1 40 50 VS40_EM24_Modbus
IVT G264 1,9 3,7 50 65 VS50_EM24_Modbus
IVT G272 2,2 4,3 50 65 VS50_EM24_Modbus
IVT G280 2,4 4,6 50 65 VS50_EM24_Modbus

Rekommendation baseras på ett tryckfall om 5 kPa.

Detta ingår i standardpaketet:
1 st värmemängdsmätare (VS), 1 st kulventil med temperaturgivaranslutning och 1 st direktansluten elmätare.
Standarkommunikation Modbus. (M-bus kan även beställas)

Ovan förslag är beräknade på nominella flöden baserat på listade uppgifter vilka hämtats från respektive värmepumpstillverkare.
Det åligger varje kund att verifiera så att applikationen överensstämmer med dessa uppgifter. Reservation för felskrivning och ändring.