SMART LCD Display

Framtiden är här! Välj precis lokal visning av mätvärden

SMART LCD Display
Flexibel enhet med 34 olika enheter innebär att den i princip kan nyttjas till samtliga 4-20 mA givare. Enkel programmering med 3 knappar i fronten. Fronten roterbar med hela 350° innebär att ergonomisk visning kan ske oberoende av rotation av givare.

Smart display för olika typer av givare

  • Bakgrundsbelyst LCD-skärm, roterbar 350°
  • Enkel hantering med 3 knappar
  • 24 bitars högprecissions ADC omvandling
  • Tillval med on/off ställbara utgångar
  • Passar 4-20 mA transmittrar
  • Spänningsmatning 20-30 VDC

 

Relaterade produkter:

Temperaturgivare FST600-202
Tryckgivare FST800-211B
Difftrycksgivare FST800-902