Kingflex – K1

Kingflex_K0

Kingflex cellgummi-isolering

Med globalt ökande medvetenhet gällande isolering för att minska resursanvändning har kraven på isolering ökat. Kingflex är en produkt som utvecklats baserad på långvarigt kunnande och produkten finns idag i över 50 länder.

Kingflex modell K1
Kingflex_se_2

Kingflex K1 är en flexibel cellgummi-isolering fri från CFC, HFC och HCFC. Denna produkt är designad speciellt för HVAC system. Kingflex K1 uppfyller kraven i BS 476 del 6, del 7 (Klass 1). Ett idealt val med fokus på energibesparing och förhindrande av kondens.

Varianter

Kingflex modell K1 kan beställas på rulle eller som slang. För ökat skydd samt för att bättre passa in i olika miljöer kan dessa beställas med aluminiumfolie (silver eller vit). Rullarna kan beställas förlimmade för enklare montage.

2Flow_K1_1 2Flow_K0_3

Tekniska data

2Flow_K1_2

Användningsområden

Exempel på användningsområde är ventilation, rörinstallationer, värme och kylanläggningar, frysar, bergvärmesystem, industriella applikationer, båtar och mycket annat.

2Flow_K0_6

Egenskaper

2Flow_K0_7

Termiska egenskaper
Kingflex K1 är en produkt med mycket god isolerförmåga, värmeledningstal på endast λ=0.030 W/m.K vid -20 °C kan uppnås.

2Flow_K0_8

Ångmotstånd
Utvecklingen av Kingflex K1 har inneburit en produkt som uppvisar extremt goda egenskaper för att ej släppa genom vattenånga. Med ett μ -värde på upp till 10000 är produkten ett idealt produktval.

2Flow_K0_9

Säkerhet
Kingflex K1 är utvecklad med mycket goda balans mellan syre index och rökutveckling.

2Flow_K0_10Miljö
Via goda termiska egenskaper minskas energiåtgången i anläggningar som isoleras med Kingflex K1 vilket reducerar driftkostnaden.
Goda brandtekniska egenskaper reducerar riskerna om brand skulle uppstå.

Klassificeringar

2Flow_K0_11