Kingflex – K0

Kingflex_K0

Kingflex cellgummi-isolering

Med globalt ökande medvetenhet gällande isolering för att minska resursanvändning har kraven på isolering ökat. Kingflex är en produkt som utvecklats baserad på långvarigt kunnande och produkten finns idag i över 50 länder.

 

Kingflex modell K0
2Flow_K0_1

Denna produkt är designad speciellt med hänsyn till hårt ställda brandkrav i kombination med krav på isolervärde. Kingflex är konstruerad med en unik mikrocellsuppbyggnad. Kingflex K0 uppfyller kraven i BS 476 del 6, del 7 (Klass 0) och uppnår högsta brandcertifieringsklassen enligt BS standarden. Ett idealt val med fokus på brandsäkerhet och energibesparing.

Varianter

Kingflex modell K0 kan beställas på rulle eller som slang. För ökat skydd samt för att bättre passa in i olika miljöer kan dessa beställas med aluminiumfolie (silver eller vit). Rullarna kan beställas förlimmade för enklare montage.

2Flow_K0_2 2Flow_K0_3

Tekniska data

2Flow_K0_4

Användningsområden

Exempel på användningsområde är ventilation, rörinstallationer, värme och kylanläggningar, frysar, bergvärmesystem, industriella applikationer, båtar och mycket annat.

2Flow_K0_6

Egenskaper

2Flow_K0_7

Termiska egenskaper
Kingflex K0 är en produkt med mycket god isolerförmåga, värmeledningstal på endast λ=0.029 W/m.K vid -20 °C kan uppnås.

 

2Flow_K0_8

Ångmotstånd
Utvecklingen av Kingflex K0 har inneburit en produkt som uppvisar extremt goda egenskaper för att ej släppa genom vattenånga. Med ett μ -värde på upp till 12000 är produkten ledande i klassen.

 

2Flow_K0_9

Säkerhet
Kingflex K0 är utvecklad med mycket goda egenskaper med hänsyn till säkerhet och brand.

 

2Flow_K0_10Miljö
Via goda termiska egenskaper minskas energiåtgången i anläggningar som isoleras med Kingflex K0 vilket reducerar driftkostnaden.
Goda brandtekniska egenskaper skyddar omgivningen om brand skulle uppstå.

Klassificeringar

2Flow_K0_11