Kingflex – Isolering

Cellgummi-isolering Kingflex

Kingflex är det professionella valet av flexibel isolering för att motverka kondensbildning samt för effektiv energikonservering. Isoleringen har mycket låg värmeledningsförmåga samt ett extremt högt diffusionsmotst
ånd vilket ger en optimal produkt. Isoleringen finns i olika utföranden samt materialklasser. För mer information se vidare på respektive produkt eller kontakta oss för mer information.

Kingflex_se_2


Användningsområde

Samtliga applikationer inom produktens arbetsområde där man önskar små energiförluster samt där man önskar undvika utfällning av kondens.

Kingflex_se_1

Läs mer på respektive produkts sida:

Kingflex K0

Kingflex K1