KILFROST GEO

Designad för hög prestanda och säkerhet

Kilfrost GEO är en vätska som är framtagen för att öka både prestanda och säkerhet för slutna slingor för vätska/vatten värmepumpar. System som använder Kilfrost GEO får lägre tryckfall, vilket minskar pumpenergi och kostnader, vilket ger en högre total verkningsgrad. Vätskan överträffar både monoetylenglykol (MEG) och etanolbaserade vätskor med en förbättrad säkerhets- och hållbarhetsprofil. När andra mer viskösa vätskor som monopropylenglykol (MPG) byts ut i befintliga system, kommer kunderna att dra nytta av omedelbar systemprestanda vilket leder till långsiktiga energibesparingar.

Kilfrost – GEO

  • Giftfri köldbärarvätska
  • Ej brandfarlig
  • Lägre systemtryckfall vilket ger lägre pumpenergikostnader
  • Överlägsen miljöprofil
  • Testat och överträffar ASTM D1384-05 korrosionsteststandard vid 88 ° C
  • Fri från nitrater, nitriter, borater och tungmetaller
  • Optimalt driftstemperaturområde -40 ° C till + 40 ° C

Tekniska data


Ladda ner:
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad