Flödesjustering clamp-on mätare

Nedan steg rekommenderas alltid går genom vid montage av våra clamp-on mätare för att säkerställa korrekt flöde.

  1. Kontrollera så att erforderlig mängd ultrasonisk pasta applicerats mellan givare och rör
  2. Säkerställa att ingen elektrisk interferens kan störa mätaren
  3. Kontrollera värdet TOM/TOS(Meny 91) så att det är stabilt och inom intervallet 97-103

Om ovan är uppfyllt gå till Meny 42 för att göra en nollpunktskalibrering. Säkerställs först att det inte finns något flöde i systemet, mycket viktigt att det är helt utan flöde annas kommer ett mätfel att erhållas. Upprepa tills värdet 0 erhålls i displayen.