Thermoseal – Specifikation

 mikolit_ts_pallet_thumb
Säckar 25 kg
 mikolit_ts_korrel_thumb
Pellet längd 2-12 mm
 mikolit_ts_cilinder_thumb
Svällkapacitet 40-60%
Mikolit ThermoSeal®-LD är en svällande lera, speciellt utvecklad för fyllning av energibrunnar. Utformningen säkerställer hög täthet. Tester visar att mycket hög konduktivitet i fyllnadsmaterialet vilket leder till goda förutsättningar för energiväxling. Expansionskapaciteten säkerställer en varaktig tätning.

Mikolit® TS LD har utmärkta materialegenskaper då den innehåller ytterst lite damm samt har gynnsamma kornstorlekar. Även via expansion och krympning av PE-kollektorn säkerställs tätheten då materialet är flexibelt. Naturliga ingredienser ingår i produkten och produkten är miljövänliga. Mikolit® TS-LD är också en hållbar produkt för ett hållbart nyttjande.

Produktnamn: Mikolit-ThermoSeal® LD
Färgpellet: Grå
Dimension pellet: Ø ± 6 mm, längd 2-12 mm
Förpackning: Säckar 25 kg
Sjunkhastighet i vatten: 21 m / min
Densitet mättad med vatten: 1,7 – 1,8 t / m 3
Skrymdensitet: 1,1 t / m 3
Fördröjning svällning: 15 min
Svällkapacitet: 40-60% *
Vattengenomsläpplighet: <10 -10 m / s
Svälltryck: 9 kN / m 2
λ: > 1.2W / mK

* Se bild till vänster