Thermoseal

Vid energiväxling mot mark och berg i områden som har särskilda krav är ThermoSeal® det ideala valet.
Den granulerade leran ger en perfekt tätning och god värmeledning.

thermoseal_1
I markvärmeväxlare (bergvärme, djupjordvärme mm) sker energiutbytet med marken genom värmeledning. I en borrad brunn överförs energin från borrhålsväggen till energikollektorn via fyllnadsmaterialet i borrhålet. Till skillnad från sand eller betongfyllning så uppfyller ThermoSeal® krav på värmeöverföring och bästa möjliga tätning med avseende på krypning och temperaturvariationer. 

mikolit_ts_plaatje2ThermoSeal® pellets är något mindre än våra andra bentonitpellets. Anledningen är främst för att bättre fylla trånga utrymmen.
För tätning ner till 
50 – 60 meter erfordras inga speciella verktyg. För större djup erfordras anpassning av fyllningsteknik, kontakta oss för mer information.

LÄS MER:
Tekniska data
Bentonit – FAQ

Volymberäkning energibrunn

Vid återfyllning av energibrunnar beräknas den totala volymen enligt nedan olika konfigurationer. Eventuellt tillkommande material för utfyllnad av sprickor tillkommer.
1 m³ material fyller 1 m³ hålrum, dvs hålrummet mellan pellets fylls ut vid expansionen och vattnet tas upp i pelletsen.