Dammtätning

Läckande dammar och diken kan med fördel tätas med bentonit som är en naturlig produkt med en mycket god täthet.
Applicering är möjlig även genom vatten då bentoniten börja svälla efter ungefär 15 min.

Som extra skydd samt för att materialet ej skall sköljas bort kan ett skyddande lager av annat material läggas över bentonitlagret.

Mer information och verktyg för att beräkna erforderlig volym – klicka här

dammtatning_bentonit