Beräkning av bentonitåtgång

TÄTNING AV DAMMAR – VÄLJ MIKOLIT 00
Generellt för tätning av väggar/slänter eller botten i en damm skall lerlagret täckas av en sand (0.5 – 1 mm) och gärna ett grövre material över det, tex mindre stenar. Anledningen är att den svällande bentoniten blir siltig i kontakt med vatten eftersom den blir helt mättad med vatten. Om man inte täcker bentoniten så kommer den att grumla vattnet när fiskar simmar nära botten samt vid övrig vattenrörelse.
Vid fyllnad med bentonit i torrlagd damm kan den med fördel packas. För säkerställande av täthet rekommenderas ett skikt på 10 cm. Vid detta användningssätt kan vår enklare bentonit (Bentonit 00)med låg svällkapacitet användas.

ÅTERFYLLNING AV ENERGIBRUNAR – VÄLJ THERMOLIT
Thermolit har bättre värmeledningsförmåga samt har mindre storlek, anpassad för åderfyllning/tätning av energibrunnar.